zondag 23 juli 2017

Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen: dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet!

Groenendijk zegt hardop: neeeeeeeeeeee, dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!Samenspan 'rechter' en beklaagde 100% bewezen: NL = bananenrepubliek!


In mijn publicatie d.d. 09-07-2017 bewees de:

volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. onomstotelijk dat:

de tucht'recht'ers van het hof van = sof zonder Discipline in ons diep-trieste PAS-familiedrama feitelijk samenspannen...

... met de beklaagde(n) van de Wan-Orde van Advocaten Zeeland-W.-Brabant - VIDEO:En in publicatie d.d. 18-07-2017 kan iedereen - met 'akkoord'! mw. Van der Meer - horen dat...

door de secretariaatsmedewerkster - de (plv.) griffier was eerst 'in overleg' het sof zonder Discipline de telefoonverbinding werd verbroken toen Groenendijk bezwaar maakte tegen hun 'list en bedrog'!Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant Van Empel weg;


Hoewel mr. Van Empel al ruim 3 weken 'deken-af' is...

'pronkt?' zij daarmee nog steeds op haar voorstelpagina bij huidige 'werk'gever 'blue legal' - blauw legaal? Actualiseren, mw. Van Empel! En: waarom niet een Nederlandse naam...

f#ck offweg met uw 'populair' doen!

En interessant: artikel in de Advocatie waarin Van Empel 'afgeeft op een dappere, civiele rechter en het voor de Wan-Orde, vernietigende oordeel in twijfel trekt',

dit terwijl...

...zij nu zelf via de achterdeur weggemoffeld werd en zweeg over haar eigen en onder haar verantwoordelijkheid gepleegde wan-gedragingen!

Een typisch geval van: 'kilo's boter op het hoofd'!


Nu deken Lensink!

Inmiddels werd per d.d. 01 juli 2017 als haar opvolger annex 'puinruimerbenoemd:

 • dhr. mr. W.A. Lensink;               --->

De
nieuwe deken van de Wan-Orde van Advocaten Zeeland-W.-Brabant; 'hoera'?!Is hij - mogelijk -

verre familie van Erwin Lensink?

De waxinelicht-houder-gooier


voor wie ik zeker respect heb (zie artikel). En ja, hij leeft nog maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Sterkte, Erwin!

Waar komt 'andere Lensink' vandaan en hoe zit het met zijn carrière-stappen?


Als je even zoekt op internet dan is te vinden waar mr. Lensink vandaan komt, waar zijn 1e kantoor-aan-huis was en hij nu nog woont?

- en neen; niemand 'op bezoek gaan', svp.!). In het dorp 'Halsteren', Dorpsstraat 59a... linkerkant van de 'villa' -

https://www.telefoonboek.nl/bedrijven/t2543450/halsteren/advocatenpraktijk-mr.-wa-lensink-b.v./

Wat zoekt u? Waar? Zoeken - U bent hier:

Telefoonboek; Advocaat; Advocaat Halsteren; Advocatenpraktijk mr. WA Lensink BV....

Per 31 december 2008 begonnen als '1-persoonszaak (?)' en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Vervolgens bleken 'de zaken' goed te gaan en verkaste mr. Lensink naar een nieuwe locatie...

...op naar de 'grote stad' - Bergen op Zoom

waar een nieuwe, saaie kantoor-ruimte voor die mrs. 'Lensink en partners' werd gehuurd op de:

Burgemeester Van Hasseltstraat 50a. (nu: 'te huur'?).


Nog steeds onder 'zijn eigen naam' en als BV - wat betekent dat hij bij een zsm.? - faillissement... niet zijn huis aan de Dorpsstraat kan verliezen, want alleen de inbreng in de BV kan 'geplukt' worden. 


Weer een stapje hoger? op de ladder en op naar... nu het eigen kantoorpand aan de Pasteurlaan 1, wederom in Bergen op Zoom. Inmiddels is zijn BV-tje gegroeid en 'werken' daar nu in totaal 10 advocaten...


kennelijk 'moet' er dan weer een 'nieuwe, flitsende? naam' worden verzonnen - die zijn 'naam en BV' verhult?! -

Prisma-Advocaten
- cave canem!


en een gelikte website te worden gemaakt die m.i. niet past bij het 'kleine kantoor'...

<---   het lijkt m.i. eerder op een tandartspraktijk, nietwaar?!


Wat zegt Lensink over zichzelf? Al 39 advocaat; 'eindelijk' zelf eens deken:


Citaat-1:


 • 'Lex Lensink is sinds 1978 advocaat. In zijn praktijk behandelt hij naast algemene rechtsproblemen, zaken op het gebied van het personen- en familierecht, het erfrecht en het strafrecht.'


Rechtzoekenden zouden naar hem moeten gaan...


Citaat-2:

 • 'Omdat u graag vertrouwen heeft in een goede afloop. - ? en

Citaat-3:

 • 'Het persoonlijk contact met een cliënt staat bij hem voorop. Een per-soonlijke “klik” tussen cliënt en advocaat vindt hij erg belangrijk.' - ?


Nou, mr. Lensink...

 • deze drs. Groenendijk MSc. heeft 'helemaal geen klik' met u!En waarom dan wel niet?


Omdat 'u' geen enkele - passende! - kik gaf/ geeft
ondanks mijn expliciete brief:
  
 • d.d 02-07-2017 = na uw benoeming! - dat zijn inmiddels > 3 weken verstreken!

Net zoals uw voorgangster, mr. Van Empel geen antwoord gaf op mijn brief:

 • d.d. 18-06-2017. Ergo: u bent m.i. al 'net zo erg, mogelijk erger en m.i. al net zo slim als zij'.Want:

Van Empel 'rent huilend? weg' - tot nooit meer ziens! - en toch, na 39 jaar eindelijk, 'dekenLensink... 'moet dan ook haar troep overnemen = netjes opruimen' (voordat ook hij snel 'met pensioen' gaat/ wordt gestuurd)!

Hij liet zich voor haar 'karretje-met-gebroken-as spannen'... dan is hij ook verant-woordelijk voor de 'lopende zaken'.

 • Dat hij eveneens 'nat zal gaan', staat daarmee reeds vast.

Want: in plaats van 'haar lijk' uit de kast te (pogen) te) reanimeren; doet 'ook gij, Willem-Alexander' - 'Lex' voor collega's simpelweg alsof uw neus bloedt.

 • Schokkend... wie denkt u wel dat u bent?!


Uiteraard wordt deze voortgezette 'doof-potterij' - grof schandaal - van nu Zeeland-W.-Brabantse deken evenmin geduld... onacceptabel.

Wederom: 'oude wijn in nieuwe (? op die leeftijd) zakken'. Gatverdamme... bahbahbah!

Samenspan van Wan-Orde Zeeland en Sof zonder Discipline ontmaskerd:


Terwijl de Wan-Orde Zeeland/ mr. Van Empel en toen = nu, mr. Lensink weigerden om inhoude-lijk op mijn duidelijke - want: hen-ontmaskerende! - brieven d.d. 18-06 en 02-07-2017 in te gaan...

poogden zij ondertussen wel om...

...'door te drammen met behandeling van mijn klacht jegens (nog) R'dams deken dhr. mr. Meijer'.


Dit middels de gestelde dead-line tot betaling van het griffierecht uiterlijk d.d. 19-07-2017 of geen klachtbehandeling door de Raad van Discipline te Den Bosch.uiteraard gaat deze Groenendijk niet-akkoord met een klacht'dossier' dat...

niet mijn daadwerkelijk ingediende klachten jegens Meijer maar een niet-gefiatteerde, kul-'samenvatting' van zelf-beklaagde - maar door het sof...

heeeeeel 'toevallig' niet-werd-bevestigd! = samenspan! - 'secretaris' mw. mr. C.K. bevat!

 • Dat is 'voorsorteren op afwijzing' en andermaal: puur bedrog!


Kortheidshalve verwijst Groenendijk ter zake naar gelijktijdig d.d. 02-07-2017 aan het hof van = sof zonder Discipline verstuurde brief in duidelijke taal - recht voor z'n raap!

 • Betrapt met het schandalige 'spelletje dat zij spelen' = collusie en dat heet mijn inziens: ...'in criminele vereniging'!

aldus ieder eerlijk en weldenkend burger!

Betaling onder protest want niet-akkoord met doorzending kul-klachtdossier

   aan Raad van Discipline


19-07-2017 Naam: Stichting Beheer Dekenrekening Breda

Omschrijving: K17-020 Betaling                      GT 50,00 

Omschrijving: K17-020 Betaling
Tegenrekening
NL81FVLB0226348350

Mutatiesoort
Internet bankieren (GT)

Mededelingen
Naam: Stichting Beheer Dekenrekening Breda

Omschrijving: K17-020 

 • Betaling onder protest want niet-akkoord met doorzending van kul-klachtdossier aan Raad van Discipline


IBAN: NL81FVLB0226348350
Kenmerk: Zie ook website 18 juli 2017


'Nieuwe' deken mr. Lensink werd d.d. 24-07-2017 nogmaals aangeschreven;


en andermaal, onder verwijzing naar deze publicatie, opgeroepen om 'orde op zaken te - laten; want hij deed/ doet niets! - stellen' = vereiste correctie door hof van Discipline af te wachten.Bussum, 24 juli 2017 voor kantoorbegin


Mijnheer Lensink, Orde Zeeland-W.-Brabant,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. Hoe kan het dat u per d.d. 01-07-2017 werd benoemd als vervanger voor mr. Van Empel maar tot op heden niet persoonlijk en passend - rea-geerde op mijn expliciete brief d.d. 02-07-2017 welke zowel per directe mail (als bijlage daarvan) alsook ondertekend, per aangetekende post aan de deken/ de Orde Zeeland-W.-Brabant werd gezonden?

Vindt u dat ook niet alleen een 'onheus handelen' - niet zoals dat van een advocaat verwacht mag worden? zie de gedragsregels die ook voor u gelden! - maar is dat ook niet in strijd met de wettelijke regels ter zake?

 • Ja, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk.2. En dat pik ik niet. Natuurlijk niet.

Niet van Van Empel niet en ook niet van mr. Lensink...


al > 3 weken laat u niets van u horen en poogt uw reeds beklaagd 'secretaris' mw. mr. C.K. in - crimineel! - samenspan tussen uw Wan-Orde en het hof van = sof zonder Discipline met ook nieuwe mr. Zuidema met door mij met gegronde = valide redenen, betwiste 'doordrammen' met behandeling door de Raad van Discipline 's Hertogenbosch = Den Bosch (weg met alle hertogen en equivalenten = de 'elite'!) op grond van een kul-'samenvatting' en onheus, partijdig Van Empel 'ad-vies'.

 • Dat dacht ik niet; zowel uw Wan-Orde als het sof zonder Discipline zijn keihard ontmaskerd!3. Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar recente publicatie d.d. 23-07-2017:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/pure-chantage-en-crimineel-samenspan.html = dit artikel!

Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen: dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet!

 • Groenendijk zegt hardop : neeeeeeeeeeee , dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!Tot slot:


U krijgt 3 dagen de tijd om 'alsnog... eieren voor uw geld te kiezen en uw ziel pogen te redden' - met uiterlijke ontvangst d.d. 26-07-2017 = woensdag uw brief met 'natte handtekening, desnoods met koerier! - of...

de 'toorn des volks' over u af te roepen.


Uw keuze:

zelf melding van 'terugfluiten van uw secretaris mr. C.K

of...

deze vereiste! correctie door het hof van Discipline afwachten (want u deed/ doet niets!) is nu 'het minste' dat in uw reactie dient te staan!

Wordt vervolgd... desnoods ook 'naar het wetboek van Strafrecht? en/ of Volkstribunaal' en zeker openbaar ge-maakt.


Met strijdbare 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester'


 • Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de gead-resseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Dit mailbericht wordt tevens d.d. 25-07-2017, ondertekend, per post aan de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant/ nieuwe deken mr. Lensink gezonden.


Het sof zonder Discipline dient in te grijpen... maar weigert dat tot op heden.


Groenendijk herhaalt:

betaling van griffierecht impliceert niet... dat met doorzending van een foutief = kul-dossier wordt ingestemdNatuurlijk niet. Zeker niet.

Ook het hof van Discipline zou deze evidente schending(en) van de procesorde niet mogen accepteren...

 • als ze dat wel doen dan bewijzen deze 'rechters' dat zij niet-integer = corrupt te zijn!


Helaas:

nadat ook bij het hof de algemeen deken/ dhr. mr. Van Dijk 'afscheid nam' en werd vervangen door nu;

dhr, mr. Zuidema, bewees 'die nieuwe' (foto?)...

eveneens niet te deugen!


En ook dat kan Groenendijk weer keihard bewijzen; (over-)morgen dus nog meer schokkende onthullingen... wordt vervolgd. Maar nu eerst; 'een tukkie doen'; laters!Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zaterdag 22 juli 2017

De wandeling: diep-triest PAS-familiedrama 'dankzij' ziekelijk-egoistische 'moeder'; misdadige jeugd'zorg'; criminele 'rechters'. Dat pikt vader niet!

Op een mooie juli-dag, liep vader heel alleen... dezelfde weg als met de meiden:


Het was zo'n mooie dag...

de 1e vakantiedag van docent/ vol-hardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc.

dat besloten werd om......'dan maar te gaan lopen'.

Helemaal geen straf en vroeger; toen mijn meiden nog klein waren...

...deden wij hetzelfde samen.

 • Waar ze nu zijn, hoe het met mijn drie lieve dochters gaat en hoe ze er nu uit zien? PapaErik weet het niet omdat 'moeder' hen weer ontvoerde!


Arme meiden; waar zijn jullie en hoe is het?


Deze zomer'vakantie' gaat ons diep-trieste PAS-
familiedrama 'de wereld in'.

Want; wij horen... bij elkaar;
wij zijn van hetzelfde vlees en bloed.

De waarheid en mijn echte liefde voor jullie;
...overwint alles.

 • Pas goed op jezelf en blijf sterk; dikke kusknuf, Papa.

 Op bovenstaand fietspad trapte Groenendijk, bijna... op een (piep-) kleine bosmuis maar gelukkig kon de rechtervoet nog naast het geschrokken vriendje gezet worden. Voordat er een filmpje gemaakt kon worden, was 'ie al weer verdwenen in het gras... met een bonkend hartje. Dag muis, snel naar huis en vertel daar maar van die reus!

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 21 juli 2017

Ons vader/ Opa Jan wordt enorm gemist en rust op de Noorderbegraaf-plaats. Wij zoeken nu mijn 3x ontvoerde 3 meiden; oma's kleindochters!Enne.. het is natuurlijk Duuuudok, niet doedok.. zoals ik, helaas, zei!
Ziekte, overlijden en begrafenis van mijn vader en jullie Opa Jan - in memoriam:


d.d. 21-05-2017:

'Opa Jan in het ziekenhuis opgenomen met o.a. long-ontsteking; laat weten dat ook jullie... van Opa houden, lieve meiden. Dat heeft hij nu hard nodig.'


d.d. 30-05-2017:

'Lieve, veelzijdige en warme Opa Jan toch plotsklaps overleden

in het bij-zijn van vrouw en drie zoons.

 • Hij was zo trots op alle kleindochters.... 5x!'

Vandaag op bezoek bij het (bezinkende) graf; altijd bij ons, lieve 'papsie':
Mijn toespraak in de aula en nogmaals dank aan de vele aanwezigen...


02 juni 2017
Allerliefste Papa,

ik herken het genieten van ons waarover R. - oudste zoon - net sprak… je vrouw, je 3 zoons en later je 5 kleindochters. Jij was een familieman die ons samen met mama een gelukkige jeugd gaf en daar ben ik je zeer dankbaar voor. Jullie leerden ons het verschil tussen goed en kwaad, dat je op jezelf moet vertrouwen en hard werken helpt en… liefde veel belangrijker is dan geld, macht of wat dan ook. Doe normaal en wees een beetje lief voor elkaar.

En al was ons wereldbeeld, politiek en de maatschappij, de laatste jaren niet meer de-zelfde… het ‘sparren met jou’ en jouw oprechte ‘dat is allemaal flauwekul, jongen’… zal ik missen.

Want; al waren wij het niet altijd eens met elkaar… respect voor elkaar hadden wij altijd en ik ben blij dat we elkaar vaak zeiden ‘ik hou van je, lieve Papa’… ‘En ik van jou, zoon’, hoorde. En dat blijft altijd zo.

Als je middelste zoon wil ik ook graag een drietal mooie momenten herinneren:

Op fietsvakantie:

Vroeger gingen wij altijd op fietsvakanties door Nederland; kamperen bij de boer en in het bos… heerlijk. En al wilde ik vroeger ook wel naar Spanje, toch ben ik jou en mama dankbaar voor die mooie kampeer- en vakantie-tijden. Mij is verteld dat ik zelf in de tent in Nunspeet gemaakt ben en de natuur/ kamperen en lekker buiten-zijn werd ons met de pap- en mam-lepel ingegoten.

We hebben veel gezien en geleerd onderweg; een kalvende koe in de wei, een molen bekijken, juichen toen de poort van het museum - de Cannenburg - gesloten bleek, ‘om de recreatieplas rennen voor een patatje’, een kampvuurtje leren stoken en een gracht met dijk van dennenappels om de tent ivm. het noodweer… het zijn enkele, dierbare herinneringen.

Papa en kaart voorop met de fietskar, dan 3 jongetjes erachter en mama sloot de groep. Gebaren: ‘vaart minderen’ en PP - plaspauze, een vennetje dat het pad over-stroomd had en wij niet met de bepakte fiets er dwars doorheen mochten maar om-rijden moesten… of die keer dat jij ons - expres - 2x de Holterberg liet op fietsen… wat waren wij boos toen we dat doorkregen en wat moest jij lachen. De abdij van Poppel of was het nou te Postel? Later kon ik er om ook lachen.


Voetbal:


Waar je oudste zoon ‘voetballen’ niet leuk vond, deelde ik juist wel deze passie van vroeger; wat is er nou lekkerder dan vers-gemaaid gras te ruiken, de voetbalschoenen aan doen en een ‘balletje te trappen’? Bij Altius in ’s Gravenland speelden wij heel wat jaren en ik herinner mij het kijken bij ‘het belegen tot oude lullen elftal’ en andersom, alsook ‘wat lekkers halen in de kantine’ na afloop.

Je zei altijd: ‘ik ben dan wel niet de snelste, maar je moet mij wel 2x om mij heen’... wijzend op zijn wat dikkere buik. ‘Maar als je er langs ben, dan trap ik niemand zijn benen onder het lichaam weg.’ En dat klopte; met juiste instelling, opstelling en timing bleek jij een sterke sluitpost - zowel op het veld als thuis.


Leraar:

Niet alleen was jij een goede vader die ons van alles leerde… van zelf-bedachte ‘leer-spelletjes’ tot ‘dat niet altijd alles leuk is’… maar ook waren wij een aantal jaren collega’s op dezelfde, nu VMBO-school in Amsterdam.

‘Groenendijk senior’ had het lokaal helemaal achterin - geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands - en ‘Groenendijk junior’ helemaal voorin - economie, wiskunde, Duits - …’ja, die andere Groenendijk is mijn vader, leuk nietwaar?’! Ik herinner mij dat ik als kind wel eens een toetsje mocht nakijken en hoewel ik het lang heb afgehouden, blijk ik erfelijk belast te zijn… met meestal veel plezier geef ik les aan onze leerlingen, waar ze ook vandaan komen. ‘Er zijn overal goede en minder goede mensen’... was een andere les die je ons leerde.

Vroeger was Papa daar ook adjunct-directeur waar de kinderen met de papierkar – zo’n stevige, grote? transport-kar – door de gangen van de school sjeesden en waar wij in de gymzaal een parcours maakten terwijl jij aan de slag was met gekleurde blokjes voor het lesrooster voor het volgende jaar.

Later spraken wij geregeld over school, wat de leerlingen nu weer gedaan hadden en hoe je het beste leraar kunt zijn… dat waren altijd leuke gesprekken waar we het meestal eens waren.

Tot slot:

 • Dank liefste Papa; dat heb jij, samen met mamagoed gedaan!
 • En weet dat ook Lina, Jördis en Imke heel erg veel van je houden

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 19 juli 2017

Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat... 'eerst maar eens weken op vakantie'?!


Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of is dat slechts nep?!


We zouden toch in een 'recht?'staat leven waar de wet telt? Denkt u dat dan tenminste...

onze 'recht'ers de wet zelf naleven?

Het 'goede? voorbeeld' geven en conform de wet rechtspreken?

Dat werd ons toch - allemaal; maar...
hen ook? - geleerd en voorgehouden?
Helaas...  dat blijkt een 'slecht sprookje= 'gewoon'... niet waar te zijn!
  
Svp.: 'don't shoot the messenger'... want:

 • de waarheid mag, nee, moet gezegd worden!

In het belang van ons allemaal.Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. noemde reeds - met dank aan melder van misstanden, Nico van den Ham -

 • de namen van > 50 - feitelijk - criminele 'recht'ersen vorderde het ontslag van deze 'presidenten':


van 'Paleis van Misdaadte Arn-hel;

mr. A.R. Van der Winkel --->
ge'recht'ts-sof en<---   mr. M.J.Blaisse
          'krom'bank.


Beiden zijn passé...! (betekenis nr. 2)

Want:   

Mw. mr. Blaisse beweerde zelfs dat 'beschikkingen met foutieve handtekeningen eronder - wettelijk vereist: behandelend rechter en griffier - maar feitelijk 'griffier en secretaresse'... desondanks 'rechtsgeldig' zouden zijn.'


Kul; complete onzinZie artikel d.d. 08-05-2016:

Schokkend, luister en huiver:


Dat pikt Groenendijk niet... natuurlijk niet!

Zou dan... de Raad voor de Recht?spraak 'orde op zaken (laten) stellen'?


d.d. 10-07-2017:

'Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?'

d.d. 15-07-2017:

'Vrouwe Justitia wordt in NL stelselmatig verkracht; grijpt Raad voor de Rechtspraak in bij de NOvA en SKJ of maakt zij deel uit van die bendes?!'


Maar helaas...pas d.d. 18-07-2017 werd de d.d. 14-07-2017 gedateerde ontvangstbevestiging van de Raad ontvangen...
 • niet die van d.d. 13-07-2017, dit terwijl laatstgenoemde brief toch echt de volgende dag, aldus d.d. 14-02-2017  bij deze Raad werd bezorgd!


Hoe zit het met de doorlooptijd bij het secretariaat van de Raad en waarom doet zij niet (ook) aan elektronische post?

Dit (b)lijkt wederom...Denkt u nog steeds dat de Raad zal gaan optreden?

 • Neen... temporiseren is alles wat ze doen!

Citaat Raad:

     'Geachte heer Groenendijk
      = in werkelijkheid; oh, irritante volhouder:

      De Raad voor de Rechtspraak heeft uw brief van
      2 juli 2017 in goede orde ontvangen.

      Wij zullen nog nader inhoudelijk op uw brief rea-
      geren. In verband met de vakantieperiode kan dit
      wat langer duren dan gebruikelijk.'


Wanneer antwoordt de Raad dan wel inhoudelijk?

Hoeveel weken houden ze daar vakantie? Hoe zit het met - dan - vervanging door collega's?

 • Daar houden 'ze' bij ons 'omgedraaid' toch ook geen rekening mee, nietwaar? The show must go on...!


Of dat met door de beklaagde Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant gestelde 'dead-line tot 'betaling van 50,- euro griffierecht of einde klachtbehandeling' te maken heeft?

Natuurlijk... 'in criminele vereniging', heet dat (artikel 140 wetboek van Strafrecht! Vervolgen dat stelletje bewuste verzakers!
  
 1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie...!

Of de not-'abelen' weken-, neen, maandenlang rekken en dan gehoopt hadden om Groenendijk 'kort voor de zomervakantie definitief de dikke vinger te tonen'?

Natuurlijk... totaal doorzichtig en hun standaard-'werk'wijzeSchokkend en onacceptabel.Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia