donderdag 20 april 2017

Docent Groenendijk weet na theaterdag weer 'waarom hij leraar zijn zo leuk vond'. Maar waar zijn eigen dochters zijn? Voor de 3e keer ontvoerd!

Al 1 theater-dag doet een kind - maar ook volwassenen - groeien als persoon!


Wat is het toch ontzettend leuk om kinderen te zien (op)groeien... in de lengte, maar ook in hun persoonlijkheid. En hoewel ze best wel pittig zijn; die 'brugsmurfen'/ pubertjes... vandaag was het weer een top-dag op school.

We hadden namelijk 'theaterdaggeorganiseerd voor onze 1e klassers in samenwerking met enthousiaste medewerkers van ROET; oprecht een aanrader!

ROET: 'Een breed en uitdagend aanbod om jongeren van het voortgezet onderwijs op enthousiaste wijze kennis te laten maken met en te inspireren voor theater en film. Het aanbod van ROET voor het VO bestaat uit: dagprogramma's, voorstellingen, theater-, film- en videoworkshops, theater & filmkampen en grimeworkshops.''Op deze onvergetelijke dag maken de leerlingen met elkaar 'n theatervoorstelling. De leerlingen volgen de hele dag één workshop en kunnen voor aanvang van de theaterdag zelf een keuze maken. Naast de spel-workshops kunnen ze ook kiezen uit de aanvullende workshops techniek, grime, video en affiches maken.
 De spelers worden door hun klasgenoten gegrimeerd, leerlingen verzorgen licht en geluid, affiches worden opgehangen en cameralieden regi-streren wat hun leerling-collega's allemaal doen.

In het mobiele theater van ROET (de aula of gymzaal wordt omgetoverd in een heus theater!) vindt aan het eind van de dag een voorstelling plaats voor ouders en andere genodigden. Samen met de school wordt gekeken naar de juiste invulling. ROET neemt kleding, decorstukken en een mobiel theater mee, waardoor deze dag helemaal com-pleet is en een unieke ervaring oplevert voor alle leerlingen.' Zelf kiezen, zelf doen en vooral... zelf-vertrouwen opbouwen; leidt tot applaus!


Vooraf konden de leerlingen - naar gelang hun interesses - een bepaalde workshop volgen; toneel, grime of techniek en 'meester Groenendijk' koos natuurlijk voor de eerste optie. Hoewel ik zelf al een tijdje niet meer zelf 'op de planken sta', ben ik nog steeds lid van de eigen toneelvereniging 'PlanB' in Bussum - eveneens een aanrader, als ik even wat reclame mag maken? Goed amateur-toneel: komt dat zien, komt dat zien! - en 'een-maal in je bloed', dan blijft het kriebelen.


Het groepje dat ik begeleidde bestond uit 10 leer-lingen; 7 jongens en 3 meiden van overal vandaan. We hadden 4 zombies - waarvan 1 (nog) in de rol-stoel na een sport-ongeluk - en 1 weerwolf, drie diva's, 2 begrafenismedewerkers en zelfs - oh en, griezel, griezel - een weer uit de dood-herrijzende 'Michael Jackson'. O  ja, deze meester speelde de begrafenisondernemer.

Onze verhaallijn en de sketches laat ik verder buiten beschouwing/ aan uw eigen fantasie over. Wel kan ik u meegeven dat het een nogal 'bloederig spektakel met veel gegil was'... of ik vanavond nog wel goed kan slapen?


Op 1 jongen na - die had ooit slechte ervaringen met verkeerde schmink gehad - waren alle leerlingen bereid om zich te laten schminken/ grimeren, afhankelijk van hun rol.

En nee; dat is geen 'make-up' jongens maar dat is grime... met een '-e' aan het einde maar ook geen 'crime'! Heel iets anders. Gewoon durven zitten voor die spiegel en laat je collega-leerlingen - onder pro-fessionele begeleiding - maar aan het werk gaan... heb een beetje vertrouwen!

 • Met griezelige resultaten; echt goed gelukt


Van de 3 - giechel - meiden was er 1-tje die weliswaar in het klaslokaal waar we ons 'horror-' (niet thriller zoals ik in de video verkeerd zei) toneelstukje en de korte scenes oefende, wel 'gewoon' durfde... maar 'opeens plankenkoorts' kreeg toen we in de aula waren voor de opvoering. 'Dat durf ik niet, meester. Dan kijken ze allemaal'... tja, wat zeg je dan? Ik wist dat ze het best kon, want dat had ze laten zien in het lokaal, en dus... met zachte druk; 'je kan het best wel, ik heb vertrouwen in je... loop maar gewoon achter je vriendinnen aan. Hup, achter het gordijn vandaan en op het toneel'!
En inderdaad; alles kwam goed. Zij deed het prima, de anderen ook. Goed te verstaan, 'open' gespeeld, iedereen op tijd 'op en af' en ons publiek was stil en zat geboeid te kijken. Er werd zelfs gelachen en we kregen een luid applaus.

Heel mooi dat je dan alle kinderen 'spontaan 5 cm ziet groeien'... en ook ik was trots op al mijn leer-lingen. Goed gedaan, compliment aan allen en extra aan die 'twijfelaar'... maar nee, geen 'gratis 8'!

Daarna nog de tafels terugzetten en drie jongens met hun hoofden boven de (grote) wasbak in het CKV-lokaal die met koud water poogden hun gezichten schoon te maken en... tot de ontdekking kwamen dat dat niet goed lukte, haha.

Nee, 'stelletje pannenkoeken'; dat kun je het beste eerst met papier afvegen en dan de rest met warm water afwassen... daarin lost de schmink namelijk wel heel gemak-kelijk op. Deze meester vond het wel grappig om zo naar huis te reizen en onderweg een aantal glimlachende mensen te zien; 'we hadden theaterdag op school, vandaar'!
Wat deden Lina (15 jaar), Jördis (13 jaar) en Imke (11 jaar) vandaag op school?


Wat mijn eigen drie dochters vandaag deden... ik weet het niet.

'Dankzij' hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S.; 'dankzij' de criminele jeugd'hulp'verlening en 'dankzij' misdadige 'recht'ers.

 • Vandaag 1.123 dagen geen omgang en bijna 1 jaar geen enkel contact, geen ouderinformatie en niet weten waar je eigen drie kinderen zijn?!

Dat is nooit in het belang van onze drie meiden en Vrouwe Justitia vernederend... onacceptabel. Op een voor eenieder begrijpelijke/ navolgbare wijze zal het diep-trieste, jarenlange PAS-familiedrama en de rol van deze 'moeder', 'hulp'verlening alsook van 'politie en Justitie' openbaar gemaakt worden...

 • Dit in ons dochters & vadersbelang; help Vrouwe Justitia in ere te herstellen!


Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 17 april 2017

Vele advocaten maar ook hun gilden; de Wan-Orden van Advocaten... blijken 'gigantisch te stinken'; klacht jegens 2e deken mr. Van Empel!


Het 'hof van Discipline' ontkomt niet aan de tucht-zweep van het volk!

Gisteren. d.d. 16-04-2017 publiceerde deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik Groenendijk MSc. dit artikel/ deze (goed-bekeken) video:

'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond; dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!'Hierin probeerde ik de geinteresseerde medeburger/-mens zo kort en bondig mogelijk uit leggen wat er allemaal mis is bij de Orde van Advocaten en wie daarvoor verantwoordelijk is c.q. welke rol iedere partij/ betrokkene - in concreto: initieel beklaagde 'zeer bijzondere moeder'-curator Hopmans; vanwege zijn partijdigheid in behandeling daarvan aldus zelf-beklaagde R'damse deken Meijer; de 'sjoemelende' secretaris(sen), waaronder mr. C.K.; plv. voorzitter Driessen-Poortvliet van het hof van Discipline en nu ook zelf-beklaagde deken van Zeeland-W.-Brabant, Van Empel - daarin had/ heeft.


 • Niet zo gemakkelijk om te volgen en nogal 'saai', maar wel zeer belangrijk...!
'Saaie verhalen mannen/ vrouw in grijze pakken' = directe gevolgen 3 meiden!


Niet alleen omdat het 'mijn drie dochters betreft die hun eigen papa al meer dan 3 jaar niet konden zien/ knuffelen 'dankzij' hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S., 'dankzij' de onredelijke, partijdige zelfs misdadige 'hulp'verleners en 'dankzij' > 50 criminele 'recht'ers maar juist ook omdat dit... 

...eenieder van u, beste lezer - en moge dat nooit geschieden! - zou kunnen overkomenEven een momentje stilte... kunt u zich dat (enigszins) voorstellen?

 • Zo lang zonder uw kind(eren) te 'moeten' zijn en andersom?


En 'waarom'? Zeker niet omdat er veel/ iets (wat dan; allemaal onzin... gebakken lucht/ stemming-makerij, bah!) met mij aan de hand zou zijn... dat ik een 'slechte vader of slecht mens' zou zijn! Nee hoor, niets van dat alles. Het is precies het omgekeerde.

Je wordt - geheel ten onrechte! - beschuldigd van de meest smerige zaken, je kind(eren) drie maanden in een eng BlijfHuis gestopt - dochter aldaar: 'dit is de meest stomme verjaardag ooit; ik wil dood...!' - en ons dochters-vaderschap praktisch onmogelijk ge-maakt; stapje voor stapje afgepakt. Dat is niet in hun belang maar schaadt hen juist!


Met als huidige anti-climax;

   1) Derde internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tijdens de in ieder
   geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling van gi: SVMN.

   2) Met schokkende medewerking criminele gemeente Duiven/ Gelderland.


En als je je als ouder - vader of moeder - oprecht en juist 'in het belang van het eigen vlees en bloed' verzet tegen leugens/ bedrog... dan wordt je 'bestraft'!

Dan wordt er gepoogd de volhardende ouder - vaak de vader; voor de moeder wordt partij getrokken alsof dat in het belang van het kind/ de kinderen zou zijn (geweest)? - in diskrediet te brengen... de omgang daarvan afhankelijk gemaakt of je 'braaf ja en amen zegt of niet'...

 • Pure chantage met/ over de ruggetjes van het kind/ de kinderen; schokkend, maar dagelijkse praktijk aldus deze ervaringsdeskundige.


Juist omdat deze Groenendijk vanaf het allereerste moment dat 'de ellende' begon de waarheid sprak en zich op alle mo-gelijke - enkel formele! (dus geen ramen ingooien bij politie-/ 'hulp'verlening, geen stalking of wat voor 'slechts' dan ook!) manieren verweerde tegen het kinderen hun vader af-pakken met leugens en bedrog van de 'moeder'/ 'hulp'ver-leners/ 'recht'ers...


...moe(s)ten zijn drie dochters - en hij - het ontgelden.

'Want', volgens 'de tegenpartijen', inclusief Solvig S.:

 • de waarheid over hun 'moeder' mag de kinderen niet gezegd worden?
 • de waarheid over een corrupt 'systeem van laag tot hoog' verzwijgen?


Groenendijk vindt dat de waarheid gezegd moet worden, in het belang van alle kinderen en Vrouwe Justitia. Want: de waarheid en mijn echte liefde voor onze drie dochters Lina, Joerdis en Imke duren het langst...


Terug naar de Orde van Advocaten:

Wat deze Groenendijk in ieder geval 'goed deed', was niet alleen overal verweer tegen voeren - klachtprocedure bij iedere geconstateerde leugen van de tegenpartij - maar ook alles schriftelijk (en audio/-visueel) vastleggen. 'Klagen mag en zit in de aard van de Nederlander want oh wat zijn we kritisch'... maar 'kloppen die klachtprocedures' eigenlijk wel?

Worden klachten door inderdaad - wettelijk vereiste! - 'onafhankelijke, kundige en betrouwbare' commissies afgehandeld of... wordt dat wel 'hard geroepen en met veel marmer/ decadentie (g-poogd) uit te stralen maar...

 • blijkt dat in de feitelijke praktijk juist... 'bitter tegen te vallen'!


Ook bij de Orde van Advocaten... terwijl je als burger zijnde ver-plicht bent - hoezo? kul - een advocaat te raadplegen/ in de arm te nemen  (= vele duizenden euro's voor niets door gedwongen winkel-nering ), blijken veel van dit soort advocaten-mensen helemaal niet uw belang(en) te dienen maar vooral die van zichzelf - 'de schoor-steen moet roken' - en van 'het (parasitaire?!) systeem'.

Terwijl je zou denken dat het beroepsgilde van advocaten 'niet blij is met disfunc-tionerende advocaten/ leden en zich met een bereidwillig oor zou opstellen bij klachten vanuit de burgerij'... gebeurde precies het tegenovergestelde!

Ergo: na tig-klachtprocedures jegens drie basis-/VO-scholen, jeugd'zorg', de 'politie', de beroepsvereniging van psychologen (NIP), meerdere 'Ministeries' en nu deze 'Wan-Orden van Advocaten' met allemaal dezelfde - 'u mag klagen en we zijn (meestal) ook vriendelijk op zitting maar achteraf wijzen wij toch alle/ de belangrijk-(st)e klachten af en dekken de daders'! - 'werk'-wijze...

 • is Groenendijk daarvan overtuigd dat het in 99 van de 100 gevallen 'een grote nep is'... overal; (bijna) al die klachtprocedures en hun -commissies!


Slecht schijnvertoningen om u 'stoom te laten afbla-zen' maar alleen in kleine gevallen of niet belangrijke klachten 'wint de klager' - enkel bij futiliteiten dus - 

In alle andere gevallen verliest u... zelfs als u 100% gelijk had/ heeft en dat - onomstotelijk - bewees!

 • Dat is de, harde en onacceptabele, waarheid.

En als u toch denkt 'nou, zo erg zal het niet zijn'... dan ver-zoek ik u vriendelijk doch met klem om alle bewijzen op de site (nogmaals) te lezen, horen en zien.

Het is namelijk - echt - heel, heel erg gesteld met Nederland en deze Groenendijk wil graag weer trots kunnen zijn op ons mooie land en haar bevolking. Een voor allen, allen voor een...

 • Juist in het belang van uzelf en uw (klein)kinderen; onze dank!Opsomming van meest recente onthullingen:


d.d. 21-01-2017:
Hof van Discipline/ mr. Van Dijk behoeft zelf tuchtiging na klaarblijkelijke weigering tot behandeling van klacht jegens R'damse deken mr. Meijer?!

d.d. 29-01-2017:
SM-domina gezocht om de voor-zitter mr. Van Dijk van het Hof = Sof enige discipline bij te breng-en na weigering klachtbehande-ling jegens deken!

d.d. 03-02-2017:

Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klacht-oordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'zeer bijzondere' curator Hopmans!


d.d. 08-02-2017:

Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: 'doordrammen na klacht ivm kinderontvoering?!


Na wekenlange non-reactie van Van Dijk, wederom een slap, niet gemeend en - aldus niet-geaccepteerd - 'excuusje per mail', zond de blonde!/ criminele? - Sof-secretaris mr. A.K. de - 99,99% zeker! - geantedateerde 'beslissing' van plv. voor-zitter mw. mr. Driessen-Poortvliet om de klacht jegens deze deken Meijer te laten behandelen door de deken van Orde van Advocaten, afdeling Zeeland-West-Brabant; mr. Van Empel.

d.d. 11-02-2017:
Denkt u dat de 'Orde van advocaten best wel deugt'?
Lees dan svp de bewijzen van het tegendeel en help Vrouwe Justitia in ere te herstellen!


d.d. 13-02-2017:

Was stafjurist Orde Zeeland-W-Brabant onder invloed? 'Tjemig-de-pemig-Mozes-kriebel'; temporisatie klachtoordeel van deken en 'contaminatie'!

d.d. 04-03-2017:
Saboteren Wan-Orden van Advocaten een behoorlijke
klachtbehandeling? 1e vrwlijke deken Van Empel
'denkt tot 9 maanden na over klacht-advies'!

d.d. 27-03-2017:
Handjeklap bij de Wan-Orden van Advocaten?
Hun klachtbehandeling blijkt nep-nep-nep… niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Bah.

We zijn weer terug bij hof van Discipline/ Van Dijk en Driessen-Poortvliet:


Wat is het hof van discipline volgens hun website:

'Het hof behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. Klachten worden bij de dekens van de ordes van advocaten op plaatselijk niveau ingediend. Indien aan alle vereisten is voldaan zendt een deken een klacht door naar een (regionale) raad van discipline, die de klacht in eerste aanleg behandelt. Na de uitspraak hebben partijen de mogelijkheid bij het hof hoger beroep in te stellen.

Naast deze (meest voorkomende) procedure behandelt het hof zaken op grond van een specifieke bevoegdheid:

1. beklagzaken tegen de weigering van een plaatselijke deken op voet van artikel 13 Advocatenwet een advocaat aan te wijzen.

2. beklagzaken van juristen die als advocaat wensen te worden ingeschreven en waartegen de raad van de orde verzet heeft gedaan.

3. verwijzingsbeslissingen, gegeven door de (plaatsvervangend) voorzitter.'Zie in 'casus' = ons diep-triest PAS-familiedrama:
Organisatie: 'het hof wordt bestuurd door het presidium bestaande uit een voorzitter en een aantal plaatsvervangend voorzitters. Het presidium bepaalt in voorkomende gevallen het beleid in principiële en/of praktische zaken en zorgt voor éénheid in de rechtspraak van het hof.' - althans; dat is de theorie - 


   Mr. J.C. van Dijk, voorzitter
   Mw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter
   

   Mr. W.H.B. den Hartog Jager, plv. voorzitter
   Mw mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, plv. voorzitter
   mr. T. Zuidema, plv. voorzitter


 • Zoals duidelijk geventileerd en onderbouwd, kan deze Groenendijk het 'niet zo goed vinden met het advocatengilde en (enkele) daarbij aangesloten gildeleden' omdat... de praktijk heel anders is, bijna tegengesteld!


Je stelt - aanvankelijk - vertrouwen in een behoor-lijke klachtbehandeling van de Orde Rotterdam jegens gildelid Hopmans, maar komt bedrogen uit.

Je dient aldus - voorafgaande aan zijn schokkende en negatieve 'ad-vies' - klacht jegens deken Meijer in dat het hof van Discipline in 1e instantie... zelfs niet eens behandelen wilde!

Pas na aandringen, gaf het hof/ mr. Driessen-Poortvliet aan de Orde Zeeland-W.-Brabant/ deken Van Empel om de opdracht deze klacht te behandelen maar bleek - na verhinderde Rotterdamse poging de originele Hopmans-klacht onderwijl voort te zetten - dat ook haar klachtbehandeling, helaas....

 • niet deugde/ -t; niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig was/ is!


Uiteraard gaat deze Groenendijk daar - wederom - niet mee akkoord en er werd dan ook formeel klacht ingediend, ditmaal jegens Bredase klachtbehandelaar/ deken mw. mr. Van Empel.Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar formele klacht-indiening jegens mw. mr. Van Empel d.d. 15-04-2017 en maant mrs. Van Dijk/ Poortvliet-Driessen om ditmaal zelf - binnen 1 week, uiterlijk d.d. 24-04-2017 - 'orde op zaken te stellen'.

Aldus d.d. 17-04-2017 per mail aan het hof van Discipline/ Van Dijk en Driessen-Poortvliet zelf gezonden alsook - per cc. - aan beklaagde dekens van de Orden van Rotterdam/ Meijer en van Zeeland-West-Brabant/ Van Empel en morgen d.d. 18-04-2017 ondertekend, per aangetekende post wordt nagezonden.Het (gratis) advies van deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk:


1) Vernietiging van het partijdige 'ad-vies' van R'damse deken Meijer en 'ontslag op staande voet' of vergelijkbare disciplinaire maatregel.

2) 'Ontslag op staande voet' van Zeeland-W.-Brabantse deken mr. Van Empel of vergelijkbare disciplinaire maatregel.

3) Toewijzen van klacht jegens 'zeer bijzondere moeder-' curator Hopmans met uitsluiting van haar - 'te laat is te laat' ingediende - dupliek en...

 • ...mondelinge behandeling op - een openbare! - hoorzitting bij de Orde van Amsterdam met deken mr. Van Regteren Altena.


Gaarne verneemt Groenendijk uw persoonlijke (dus niet van 'een secretaris...!') - schriftelijke en met 'natte handtekening' - melding van door u genomen beslissing/ getroffen maatregelen.

Mogelijk dat u daarmee 'het nu zwaar geschonden imago van uw Orden nog enigszins kunt te redden'... nu blijven deze Wan-Orden 'aangeschoten wild', nietwaar?!


Gaarne verwijst Groenendijk nogmaals naar de - 'valsheid in geschriften'? - 99,99% zeker gean-tedateerde verwijzingsbeslissing van uw eigen 'sof-secretaris' ... een 'koekje van eigen deeg'!

Wat u c.q. de uwen doen, kan deze vader/ burger Groenendijk ook.

In alle openbaarheid; de feiten staan vast...
de Wan-Orden (gaan) verliezen! Update volgt na d.d. 24-04-2017 (of eerder indien vereist).


Wordt vervolgd... No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 16 april 2017

'Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond; dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!

De
cirkel van bedrog is rond: Orde van Advocaten bewijst zich als een nep-gilde! Falende Van Empel 
De 'Orde van Advocaten-klucht' waarover volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. reeds enkele maanden publiceert met meest recent artikel:


   d.d. 27-03-2017Handjeklap bij de Wan-Orden van

heeft het absolute dieptepunt nu echt bereikt want:

Klachtindiening jegens klachtbehandelaar nodig na evident bedrog door Orde?!


Ook jegens klachtbehandelaar/ Zeeland-W-Brabantse deken mw. mr. Van Empel moet een formele klacht worden inge-diend bij de (plaatsvervangend) voorzitter van het Hof van Discipline; dhr. mr. Van Dijk/ mw. mr. Driessen-Poortvliet = landelijke top van de Orde van Advocaten te Den Haag.

Dit vanwege haar - evidente, aldus (deels) gepubliceerde - malversaties door de Orde van Advocaten van Zeeland-West-Brabant = hun (zeer!) onbehoorlijke afhandeling van door mij jegens de Rotterdams deken dhr. mr. Meijer ingediende klacht - o.a. vanwege zijn evidente partijdigheid/ 'meten met 2 maten' en onheuse bejegening/ telefonische be-schuldiging in klachtzaak jegens de 'zeer bijzonder' gebleken 'moeder-curator' mw. mr. Hopmans.


Feitelijk bleek haar 'secretaris'; mw. mr. C.K. bij-voorbeeld niet in staat om een behoorlijke klacht-samenvatting op te leveren en werd deze zonder het fiat van klachtindiener aan beklaagde deken Meijer doorgezonden met het verzoek om verweer op die kul-'samenvatting' te voeren... jaja, neen dus.

 • Dat kan natuurlijk niet. Klager diende zelf de klachten in en die kunnen uiteraard niet door deze secretaris C.K. 'veranderd c.q. vergeten worden' in haar 'samenvatting' = voorsorteren op afwijzing/ negatief klachtadvies Van Empel!


Ondanks expliciete benoemen en non-acceptatie van een behandeling van 'niet-mijn/ niet-daad-werkelijk-ingediende-klachten, werd er 'simpelweg' doorgedramd en door klacht-behandelende deken Van Empel, helaas, niet ingegrepen...


Hoewel expliciet aangegeven in mijn brief d.d. 25-03-2017:

Citaten:

5) Expliciet wordt daarbij echter vastgesteld dat klager Groenendijk helemaal
geen! klacht-samenvatting, zoals door ‘secretaris’ mr. C.K. opgesteld en aan de beklaagde Meijer met verzoek om zijn verweer, d.d. 13-02-2017 toegezonden werd, mocht ontvangen.

 • Wie schrijft, die blijft… omdat zij/ ‘secretaris’ C.K. ‘kan’ en maakte ‘er een potje van'
 
6) Geen fiattering werd verzocht en klager bleek pas met ontvangst van dit ‘verweer’ dat de be-
klaagde Meijer niet op de daadwerkelijk ingediende
klachten maar op een onvolledig en verdraaid 'her-
senspinsel/ samenraapsel’ van de ‘secretaris' rea-
geerde.

 • Dat klopt natuurlijk niet en wordt dan ook niet geaccepteerd


7) Zie de voorlopige! repliek op het ‘verweer’ op de onjuiste klacht’samenvatting’ van mr. C.K.; niet zijnde de werkelijk ingediende klachten… wordt vervolgd.

 • Hierbij worden ook disciplinaire maatregelen tegen de ‘nep-secretaris’ verzocht.

weigerde deken Van Empel om haar 'secretaris' C.K. te corrigeren = 'terug te fluiten' en deed alsof haar neus bloedt.Ergo: met goedkeuring van/ in opdracht van deken Van Empel worden de ingediende klachten gemanipuleerd, veranderd of (deels) weggelaten; dat is uiteraard direct in strijd met de procesorde en werd door Groenendijk dan ook niet geaccepteerd!


Wantaldus bewees deze mr. Van Empel uit het-zelfde - corrupte? - hout gesneden te zijn als de beklaagde dekencollega Meijer; gatverdamme...

Dat is 'niet zoals een dame-deken zich betaamt te gedragen', aldus Groenendijk.


 • 'De cirkel van bedrog is weer rond' en wij zijn 'terug bij af'... alleen maanden later en 'erger dan voorheen'! Feitelijk zijn het Wan-Orden!
Klachtbehandeling (b)lijkt doorgestoken kaart; een - laffe - schijnvertoning?!


Hoewel het mogelijk lijkt alsof deze volhardend en recht-zoekend burger Groenendijk 'graag klachten indient', kan ik u verzekeren dat dit geenszins het geval is. Waar het mij om gaat, is dat:

 • de verantwoordelijken - 'misdadige meelopers' eindelijk eens worden aangepakt = publiekelijk te kijk worden gezet en indien dit mogelijk is 

 • naar het wetboek van Strafrecht moeten boeten voor hun - mijn inziens - bewuste wan'prestaties'.Je klaagt over een 'moeder'-curator/ advocaat mr. Hopmans en wordt dan vervolgens gedwongen om klacht jegens 2 dekens/ Meijer en Van Empel in te dienen omdat hun klachtbehandeling niet-conform H9 klachtrecht Algemene Wet bestuursrecht maar....

 • een zooitje bleek... dat is schokkend en onacceptabel.


Volgens de klager deden en doen deze Wan-Orden - dit in samenspan - niets anders dan 'te pogen om de deksel op de stinkende beerput van kinder-onterende 'hulp'verleners en criminele 'recht'ers in deze casus = ons PAS-familiedrama te houden'... tevergeefs!

Zij dienen zich beiden diep te schamen, maar of zij die emotie überhaupt kennen/ voldoende rechtsgevoel hebben?

Gelet op haar (non-)handelswijze meent Groenendijk dat Van Empel 'geen knip voor de neus waard is'...!
Geschuif binnen de Wan-Orden maar overal stinkt het! Kort en bondig:


1. Gegrond klagend burger diende klacht in jegens 'zeer bijzondere' kinder?- = moeder-curator mw. mr. Hopmans o.a. vanwege medewerking aan 3e interna-tionale kinderontvoering en 8-maandenlang negeren van de opdracht van de rechtbank Arnhem 'alles te doen om de omgang tussen de 3 dochters en hun vader te herstellen', maar de facto niets deed en dat ook 'helemaal niet haar taak vond behoren als curator'!


2. De klachtbehandeling door de R'damse Orde van Advocaten bewees zich - de slager keurt het eigen stinkende gildevlees desondanks 'goed'! - als 'partijdig en onbehoorlijk; een farce' en aldus werd, voorafgaande aan het 'ad-vies' van deken Meijer, klacht ingediend bij de hof van Discipline.
                                          ↓

3. Klacht jegens R'damse Meijer werd - uiteindelijk na lang wachten daarop - door het hof van Discipline/ plv. voorzitter mw. mr. Driessen-Poortvliet aan Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel in opdracht gegeven.


Afbeeldingsresultaat voor stinkend vlees
      ↓

4. Geen behoorlijke klachtbehandeling bij de Zeelandse-W.-Brabantse Orde en aldus is ook formele klachtindiening nood-zakelijk jegens de Zeeland-W.-Brabantse deken mr. Van Empel bij 'haar bazen' van het hof van Discipline!

Nu zijn mrs. Van Dijk en Poortvliet-Driessen aan de beurt om stelling te nemen; 'afschuiven', kan niet meer!

       Want: uit de stukken blijkt onomstotelijk dat de door het Hof van Discipline/ plv. voorzitter Driessen-Poortvliet aan de Zeeland-W.-Brabantse deken Van Empel in opdracht gegeven behandeling van de klacht jegens de Rotterdams deken Meijer...


 • nep-nep-nep is: niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!


En ja, deze 'simpele schoolmeester', slechts drs./ MSc.; geen meester in de rechten... leest en volgt de wetten beter dan al die niet-edel-gestrenge meestertjes'; welis-waar op 'hoge posities' maar 'van lage moraal/ plichtsbesef', aldus Groenendijk.
Deken Van Empel zwijgt maar dramt door en deken Meijer verwijst naar haar!


Het interne 1-2-tje tussen dekens Meijer en Van Empel met de 'secretaris' C.K. is duidelijk: C.K. maakte een kul-'samenvatting' - voorsorterend op afwijzing - van de ingediende klachten; deken Meijer schreef daarop verweer & dupliek en deken Van Empel zal ingediende klacht vervolgens...


'hoe dan ook' een afwijzend dekenadvies
gaan geven... wedden?

Hoe doorzichtig! Want: • Geen enkele (inhoudelijke) reactie van mr. Van Empel in de Orde?-brief d.d. 27-03-2017 van 'secretaris' mr. C.K. volgde. Zij liet het 'vuile werk aan haar secretaris over'; dat is de werkelijke gang van zaken aldaar, bah!


Citaat, volledige inhoud:


   'Geachte heer Groenendijk, In goede orde ontving ik uw schrijven d.d. 25 maart
   2017 waarin u reageert op het antwoord van mr. Meijer in de klachtprocedure. Ik
   zond uw repliek door aan mr. Meijer en stelde hem in de gelegenheid te dupliceren
   uiterlijk op 17 april 2017. Na ontvangst van de reactie van mr. Meijer zal ik u be-
   richten. Afschrift deze deed ik toekomen aan mr. Meijer.

   Met vriendelijke groet, C.K.'


Echter zonder vermelding van: 'namens de deken'!
Aldus óp eigen houtje'? Hoe dan ook; onder (eind)-verantwoordelijkheid van mw. mr. Van Empel.

Alsook: zonder ook maar in te gaan op de - pittige en gegronde! - kritiekpunten op de feitelijke con-stateringen van hun wan-gedragingen in:


 • mijn brief d.d. 25-03-2017 dat de door beklaagde deken Meijer verweer gevoerd werd op een niet-gefiatteerde, door de Zeelandse 'secretaris' C.K. opgestelde 'klachtsamenvatting' terwijl duidelijk werd aangegeven dat daarmee niet akkoord gegaan werd... aldus 'voorlopige repliek'!

Citaten:

2) Mag Groenendijk u - op zijn beurt - daarop wijzen dat ‘het een zooitje is bij uw gilde(n)’ - maar daar weigert u inhoudelijk op te (laten) reageren - en dat het deken-standpunt van mr. Van Empel reeds voorspeld kan worden… de feitelijke gang van zaken wordt gepubliceerd. Dit zodat iedereen zelf kan zien/ verifiëren dat klachtbe-handeling bij de Orden ‘n farce/ een schijnvertoning is; nep-nep-nep…


 • niet-behoorlijk en niet-vertrouwenswaardig!

Want: niet alleen werd de R’damse deken Meijer beklaagd vanwege zijn - evidente - partijdigheid en overig wangedrag (ook: ‘namens hem’) dat het vertrouwen in de advocatuur en beroepsuitoefening werd geschaad’ (art. 46 Advocatenwet) maar wordt tevens de geloofwaardig?’-heid van genoemde Orden alsmede het Hof van Discipline te Den Haag ernstig in twijfel getrokken. Het is namelijk; ‘Sodom en Gomorra ’ bij uw gilden, aldus Groenendijk.

3) Nu de bewijzen van de ‘chaos en partijdigheid bij de Orden’ verzameld werden en openbaar gemaakt worden/ zijn… ‘wordt de grond te heet onder de voeten van uw gildeleden en dus moet deze casus snel afgehandeld zijn’, nietwaar?!Dat de Orden menen de klachtbehandeling jegens R’damse deken Meijer als ‘vertrou-welijk’ te betitelen, geeft vooral aan dat zij ‘veel te verbergen hebben

en... primair pogen om de(ze) gegrond
klagende burger(s) een loer te draaien’.

Hun non-reacties op gegronde vragen/ op- en aan-merkingen alsmede duidelijke publicaties op mijn website bewijzen dat deze Orden deze klager...

in samenspan pogen om te besodemieteren’.

Afwijzen, afwijzen, afwijzen… hoe en wat, dat doet er helemaal niet toe; als de burger maar verliest. ‘Verzin maar wat, als het maar een beetje geloofwaardig klinkt of met regeltjes te rechtvaardigen zou zijn’… dat (b)lijkt de ‘werk’wijze bij dit gilde.


 • Schokkend en onacceptabel.


Ergo: bovenstaande vaststellingen mijnerzijds, d.d. 25-03-2017, werden door deze 'secretaris' C.K. geheel genegeerd en met geen enkel woord over gerept in haar - ik dram domweg door?! - melding van doorzending d.d. 27-03-2017!


Zij deed alsof haar eigen wan-gedragingen - onder verantwoordelijkheid van haar bazin; deken mr. Van Empel - er niet toe zouden doen en dramde zij 'gewoon?' door met (geplande) strategie van 'be-donderen en afwijzen', nietwaar?

Nogmaals: schokkend en onacceptabel.


 • Wie denken ze daar bij de Orde Zeeland-W.-Brabant wel niet dat ze daar allemaal zijn?


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. weet het wel, maar zal het hier (nog) niet vermelden... Maar u, de geachte lezer, weldenkend en eerlijk mede-burger kunt het zeker wel raden c.q. uw eigen krachtterm daarvoor in-vullen! Het is namelijk niet noodzakelijk om 'te zinken tot het zeer bedenkelijk niveau van klachtbehandeling dat bij deze Wan-Orden geconstateerd werd.Hun aanpak is echter exemplarisch voor de (non-) handelswijze van vele pretenderende = zogenaamde 'professionals' en not-'abelen' in vele geledingen van 'de (semi-)overheid' en 'deze gilden van vrije? beroepen', aldus Groenendijk.

Word wakker, Nederland... in uw eigen belang; vandaag wij, maar morgen hopelijk... niet u?!

Deken Meijer verwijst naar deken Van Empel... die echter blijft zwijgen; jaja!


Voorafgaand aan zijn inhoudelijke dupliek op nep-'samenvatting' van nep-'secreta-ris' C.K. werd, gedateerd d.d. 10-04-2017, van beklaagde R'damse deken Meijer ontvangen, waarin hij o.a. vermeldde:


Citaat: 'Ad 1. 'Reactie op de begeleidende brief van 'hypocriete secretaris A.K. (= C.K.; 'foutje')'...

 • De inhoud van deze brief van uw secretaris aan de heer Groenendijk staat buiten de klacht die tegen mij als deken is ingediend. Ik zal op de inhoud daarvan niet ingaan.'


Citaat: 'Ad 2. 'Melding openbaarmaking gehele klachtdossier jegens deken Meijer'...

 • Ook deze 'melding' valt buiten de klacht, zodat ik mij van commen-taar zal onthouden. - naschrift: wie zwijgt, stemt toe!


Citaat: 'Ad 3. 'Repliek op 'verweer'= kul van beklaagde R'damse deken Meijer'...

De heer Groenendijk noemt zijn repliek 'voorlopig', omdat ik mij in mijn verweerschrift van 3 maart 2017 heb gericht op de samenvatting van de klachten.

 • Ik laat de procesorde uiteraard aan u over.


De heer Groenendijk maakt bezwaar tegen de samenvatting van de klachten, die mr. C.K. uit het klaagschrift van 3 september 2016 heeft gedestilleerd.


De heer Groenendijk meent dat deze samenvatting onjuist en onvolledig is.

Hij noemt deze samenvattingeen 'nep-samen-vatting', opgesteld door uw 'nep-secretaris'.

- naschrift: inderdaad, want 'dat zijn de feiten en daar moet u het mee doen'! -

 • Ik laat het vorenstaande evenzo aan u over en ga daar niet op in.  - naschrift: wat 'toevallig' dat 'u'= Van Empel zweegC.K. doordramde! -


Citaat: 'Ad 3.'... In de repliek gaat de heer Groenendijk achtereenvolgens in op de Procedure, de Vaststellingen, de 'nep-samenvatting'van uw 'nep'-secretaris en de Gevolgen daarvan.

 • Aangezien ook deze onderwerpen buiten de klacht vallen, onthoud ik mij ook hier van commentaar.

De heer Groenendijk merkt overigens onder punt 5 van zijn brief van 25 maart 201 op pagina 3 op dat hij deze samenvatting niet heeft ontvangen.


 • Ik kan dat niet beoordelen. Ik laat deze opmerking buiten beschou-wing. - naschrift: de Orde Zeeland weigerde betreffend mailbericht (nog/ = eerst-maals) te zenden!Mijn (voorlopige) reactie, samengevat:


Betrapt, betrapt, betrapt, betrapt en betrapt, niet-waar? Wel alle kritiek lezen, maar... er vervolgens helemaal niets mee doen. Meijer verwijst naar Van Empel die echter niet (inhoudelijk) reageerde...

'Zo kan ik het ook'; hoe onbehoorlijk kun je zijn?

 • Enkel: 'gewoon doordrammen', doen ze daar.


No way, mrs. (nog) 'dekens' Meijer, Van Empel en 'secretaris' C.K.; dat zal niet gebeuren. Want: 'ú' gaat namelijk zelf nat...

Al is dit zeker geen kaartspel. Uiteindelijk gaat het om drie meiden die al jarenlang hun eigen en enige vader onthouden wordt! Vandaag al 1119 trieste dagen...

Hoogmoed komt voor den val: Wan-Orden van Advocaten zijn ontmaskerd!


Hoe voelt dat om nu definitief:... 'ontmaskerd te worden'?
Volledig verdiend en uw eigen schuld, nietwaar?!

Reactie:

Beklaagde deken Meijer verwees naar klacht-behandelende deken Van Empel = haar 'secretaris' C.K. en doet net alsof de inhoud daarvan 'buiten de klacht staat'... terwijl dit m.i.:

pertinent onjuist is.

Want: natuurlijk gaat het hem veel aan als de klachtsamen-vatting waarop hij verweer en - onvolledige! - dupliek voerde niet die klachten omvat (of slechts op 'een infantiele wijze' vermeld werden) die daadwerke-lijk door de klager jegens zijn persoon ingediend werden.

 • Ontkenning daarvan c.q. afschuiven naar de Orde van Zeeland-W.-Brabant bewijst andermaal de 'absurditeit van deze advocaten-klucht'!


Ook: terwijl beklaagde deken Meijer voor de procesorde naar deken Van Empel verwijst... laat deze nu juist - expres, met voorbedachte rade, dus niet-'toevallig', aldus klager - verstek gaan! 'Van het kastje naar de muur sturen' en/ maar onder-tussen 'vrolijk verder gaan met kul-klachtbehandeling'?

Dat dacht ik niet. Groenendijk gaat niet akkoord!Daar lusten de honden nog geen brood van, 'Wan-Orden' te Rotterdam en nu ook te Zeeland-W.-Brabant! Schandalig... het einde van uw juridische loopbanen is in zicht, mrs. Meijer en Van Empel!


Op de - schokkend arrogante, aldus Groenendijk - dupliek van reeds beklaagde deken Meijer zal - inhoudelijk - in volgende publicatie worden ingegaan; voor nu... genoeg informatie/ bewijzen van de Wan-Orden te Rotterdam en Zeeland-W.-Brabant.


Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia